Anh ấy chỉ 17 tuổi! M88 Manda, Musia kéo phạm vi chuyển từ xa

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Bayern vs Leipzig, 29th, Cumman hỗ trợ, hành trình đến Musia, Musia, lâu đời! Tiền vệ trẻ này chỉ 17 tuổi!

Ba phút trước, Musia đã đột kích ra mắt Harvey Martinez bị thương.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *